curriculum vitae

(augustus 1999- augustus 2006)
De afdeling Onderzoek werkt als Business Unit voor interne en externe opdrachtgevers. Er werken in deze afdeling ruim 45 academisch geschoolde professionals. Zowel inhoudelijk als organisatorisch heb ik diverse veranderingsprocessen geleid, bijvoorbeeld om kosten te besparen, de kwaliteit van het onderzoek te verhogen en om procesdreiging binnen de perken te houden. In 2004 hebben we onder externe begeleiding een Best Year Yet traject opgezet dat we daarna zelfstandig hebben vervolgd. De onderzoeksprojecten betreffen alle producten en diensten waar consumenten mee in aanraking kunnen komen. Jaarlijks voeren we opdrachten ter waarde van ongeveer 1 miljoen euro voor derden uit. Externe opdrachtgevers zijn vooral de ministeries van de rijksoverheid, maar ook organisaties als de NMA (Nederlandse Mededingings Authoriteit), de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Authoriteit) en de Europese Unie.

(januari 1998- augustus 1999)
Projectmanager en initiator van strategieprojecten voor het MKB. Deze strategie projecten werden op consultancy basis uitgevoerd voor het Midden- en Kleinbedrijf en gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Cruciaal voor het welslagen van het traject was de optimale match tussen adviseur en het individuele MKB. In de meeste gevallen betrof het hulp bij opvolgingskwesties, het ontwikkelen van een groeistrategie of een herorientatie op de markt.

(mei 1993 Ėdecember 1997)
Management van wetenschappelijk verantwoord, commercieel onderzoek op het terrein van huishoudelijke, industriele en specialistische reinigingstechnieken, uitgevoerd door een vijftal professionele onderzoekers en 12 laboratorium medewerkers. Centraal staat een internationale marktorientatie omdat bijna de helft van de totale jaaromzet uit het buitenland (vnl. West-Europa) komt. De opdrachten bestaan uit keuringen, doelmatigheidsonderzoek en advisering. Een deel van de opdrachten zijn "multi-client" projecten met subsidie. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn op diverse internationale congressen in de vorm van posters en lezingen gepresenteerd.

(1991 - april 1993)
Account manager van AKZO Engineering voor AKZO's Coatings Group. Zie verder periode 1988-1991: adviesverlening, tevens acquisitie van nieuwe opdrachten, het schrijven van artikelen en het houden van voordrachten.

(1988 - 1991)
Projectleider internationale automatiseringsprojecten om verbeteringen in procesvoering en logistiek van AKZOís Coatings Group in te voeren. Actief geweest voor de Coatings Group en voor de Chemical Group in binnen en buitenland. Internationaal samengewerkt met engineeringsbureaus, contractors en leveranciers. Meegewerkt aan de transformatie van AKZO Engineering van een techniek gerichte organisatie naar een klant/markt gerichte organisatie.

(1986 - 1988)
Verantwoordelijk voor initiŽren en het (laten) uitvoeren van renovatie- en nieuwbouwprojecten in de chemische procesindustrie.

(1982 - 1986)
Verantwoordelijk voor het initiŽren en begeleiden van projecten ten behoeve van de Research (fermentatie, stammenonderzoek, proeffabrieken, labautomatisering).