resume

Tijdens mijn studie bleek ik naast een technische interesse ook steeds meer belangstelling te hebben voor leidinggeven en motiveren. Zo heb ik in besturen van studentenverenigingen gezeten en was ik mede-organisator van een studiereis naar Japan. Via meer technisch georienteerde banen in de industrie bij Gist-brocades en Akzo werd ik bij TNO hoofd van een onderzoeksafdeling. Daar werden mijn vaardigheden van het leidinggeven aan onderzoekers en laboranten en het omgaan met veeleisende industriele opdrachtgevers in binnen en buitenland verder ontwikkeld. We voerden toegepast wetenschappelijk onderzoek uit aan consumenten producten. Er waren vaak grote commerciele belangen mee gemoeid. Het gevecht om de onafhankelijke conclusie!  

Ik heb een brede belangstelling en toen ik werd gevraagd voor de baan van Hoofd Onderzoek bij de Consumentenbond had dat direct mijn grote interesse. Mijn kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek, op elk terrein waar consumenten mee in aanraking kunnen komen, gekoppeld aan de wens van de directie de onderzoeksafdeling van de Consumentenbond bedrijfsmatig verder te ontwikkelen waren voor mij zeer motiverend. Het geven van leiding aan professionals in een steeds veranderende organisatie heb ik met groot enthousiasme 7 jaar gedaan. Voor het coordineren van gemeenschappelijk onderzoek met buitenlandse consumentenorganisaties is ICRT (International Research and Testing) opgericht. Als Hoofd Onderzoek zat ik in het Management Committee (MACO).
Het onderzoek bevindt zich op het scherpst van de snede: er is altijd de procesdreiging van producenten die zich door de test benadeeld voelen. Ik heb daarom een kwaliteitssproject geinitieerd waarbij met name de wetenschappelijke verantwoording van het onderzoek werd verbeterd. Verder heb ik intercollegiale toetsing door middel van intervisie ingevoerd. Om zo actueel mogelijk te kunnen publiceren werd de doorlooptijd van veel onderzoeken sterk bekort, bijvoorbeeld bij computers en digitale camera´s. Andere ingevoerde veranderingen betroffen een zodanige aanlevering van de onderzoeksresultaten dat deze geschikt zijn voor zowel print als voor verschillende digitale publikatiekanalen. Ik beleef veel voldoening bij het ontwikkelen van individuele loopbaantrajecten met de medewerkers. Vanaf eind 2005 heeft de Consumentenbond gewerkt aan de ontwikkeling en invoering van een nieuwe positionering. Het accent ligt nog sterker op tests en onderzoek met als doel meer leden te werven en te behouden. Gebleken is dat met name bij de implementatie van deze nieuwe postitionering er grote verschillen van inzicht ontstonden tussen de directie van de Consumentenbond en mij. Ik heb vervolgens besloten mij als zelfstandig en onafhankelijk inter-manager te vestigen.