nevenactiviteiten

Lid Management Committee ICRT, het samenwerkingsorgaan voor gemeenschappelijk onderzoek van consumentenorganisaties over de gehele wereld.

Lid ZonMw Programmacommissie Elektromagnetische Velden en Gezondheid

Moderator van netwerkbijeenkomsten van de Heritage Business Lounge, onderdeel van de Stichting Heritage Partnership, die zich inzet voor het behoud van kastelen in Europa. (tot midden 2008)

Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Nivel (het grootste onafhankelijke Nederlandse onderzoeksinstituut in de Gezondheidszorg) (tot 2006)

Voorzitter NEN Beleidscommissie Consumentenzaken (NEN = Nederlands Normalisatie Instituut) (tot 2006)

Lid Steering Committee (Dagelijks Bestuur, periode 2004-2005) ANEC, lid Strategy Committee

Voorzitter halfjaarlijkse overlegvergadering VNO-NCW met Consumentenbond (over toepassing van de gedragscode Vergelijkend Warenonderzoek)(tot 2006)

Lid Platform Kenbaarheid (Ministerie van Economische Zaken), heeft betrekking op normalisatie (tot 2006)

Ik geef nu en dan lezingen voor de Veron over microgolftechniek en schrijf wel eens artikelen hierover.