Stappenplan: de gefaseerde aanpak

Type stappenplan in Google en je vindt meer dan 1 miljoen hits. Ik gebruik het stappenplan vooral om de verwachtingen van de klant en mij goed af te stemmen.

Mijn werkwijze:

In de oriŽntatiefase praat ik bij voorkeur niet alleen met de potentiŽle opdrachtgever maar ook met andere direct betrokkenen. Ik streef naar verbinding en vorm mijzelf een beeld van de cultuur van het bedrijf om zo de aard van de opdracht helder in kaart te brengen.

Mijn analyse volgend op de oriŽntatiefase moet leiden tot een duidelijke vraagstelling die met de potentiŽle opdrachtgever wordt getoetst. Vervolgens stel ik een aanpak voor en formuleer ik de verwachte doelen en resulaten. Indien deze fase tot het gewenste resultaat leidt voor zowel opdrachtgever als ondergetekende dan zal ik een offerte uitbrengen.

De offerte wordt opgesteld op basis van de in de analyse fase verkregen resultaten, waarbij ik de commerciŽle voorwaarden van de OOA hanteer. Als lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA) werk ik volgens de door hen vastgestelde normen en richtlijnen. De offerte wordt opdracht nadat de opdrachtgever deze heeft ondertekend.

De opdracht wordt uitgevoerd als overeengekomen in de offerte. In geval van onverwachte gebeurtenissen of calamiteiten neem ik onmiddellijk contact met de opdrachtgever op. Afwijkingen zijn mogelijk indien beide partijen hiermee instemmen, zo nodig tegen aangepaste commerciŽle condities.

Elke opdracht wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.